Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi

Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý mọi thông tin liên hệ của quý khách muộn nhất sau 24h kể từ thời điểm quý khách gửi thông tin liên hệ đến công ty. Quý khách nhập đầy đủ thông tin !

CÔNG TY CỔ PHẦN 19-9

Quý khách vui lòng liên hệ tới công ty vào giờ hành chính các ngày trong tuần theo thông tin sau.

Địa chỉ
KCN Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng
0834747474
02253.769.048
tathihien1974@gmail.com
Các ngày trong tuần