Thông báo điều kiện khai thác bến cảng xăng dầu 19-9

Ngày đăng: 21-07-2022 |

Thông báo điều kiện khai thác bến cảng xăng dầu 19-9 ...

Công ty cổ phần 19-9 phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi

Ngày đăng: 13-05-2019 |

Phòng cháy chữa cháy là một trong những việc ưu tiên hàng đầu của công ty 19-9. hàng năm chúng tôi luôn tổ chức các hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy để n ...

Công ty cổ phần 19-9 điều chỉnh phí dịch vụ cầu bến

Ngày đăng: 13-05-2019 |

Thông báo về việc điều chỉnh phí dịch vụ cầu bến của công ty cổ phần 19-9 ...

Giá xăng dầu công ty bán ra đầu năm 2019

Ngày đăng: 28-08-2018 | Admin

Đây là website chính thức của công ty CP xăng dầu 19-9. Tự hào là đơn vị cung cấp xăng dầu uy tín, chất lượng nhất Hải Phòng và khu vực phía Bắc. ...

Tình hình vận tải phía Bắc tiêu thụ xăng dầu năm 2018

Ngày đăng: 28-08-2018 | Admin

Đây là website chính thức của công ty CP xăng dầu 19-9. Tự hào là đơn vị cung cấp xăng dầu uy tín, chất lượng nhất Hải Phòng và khu vực phía Bắc. ...

Địa chỉ uy tín tại miền Bắc về cung cấp xăng dầu chất lượng

Ngày đăng: 28-08-2018 | Admin

Đây là website chính thức của công ty CP xăng dầu 19-9. Tự hào là đơn vị cung cấp xăng dầu uy tín, chất lượng nhất Hải Phòng và khu vực phía Bắc. ...